חשוב לנו להעביר את המידע באופן מובן לכל נפש, אך יותר מכך חשוב להבהיר מראש, כי לא מדובר בייעוץ משפטי או מקצועי בהגדרתו. כמו כן, החוקים והכללים הינם דומיננטיים ומשתנים לעתים קרובות, לקבלת מידע מלא ועדכני התייעצו עם המומחים שלנו.
אם לא תצאו מכאן ברורים – תשלום המס עלינו..

מה זה מס רכישה?

בהתאם לסעיף 9(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), כל הרוכש זכות במקרקעין מחויב בתשלום מס רכישה המחושב בקפיצה של "מדרגות", לפי שווי העסקה.
המונח “מכירה” כולל: העברה, מכירה, או ויתור, על זכות במקרקעין. בין אם בתמורה ובין אם ללא תמורה.פעם בשנה, ב-16 בינואר, מעדכן משרד האוצר את שיעור המס ומדרגותיו בהתאם לעליית המדד.
טיפ חשוב! אם אתם עומדים לחתום על חוזה, בתקופה הקרובה לתאריך הנ"ל, וצפויה עלייה במדד (מה שיעלה את התקרה של המדרגה הראשונה), כדאי לדחות את הרכישה עד לאחר תאריך זה. שיעור המס משתנה בהתאם לגורמים שונים כמו ייעוד הנכס (מגורים, דירה שנייה, עסק וכו') או הטבות לאוכלוסיות שונות (כמו נכים, משפחות שכולות, עולים חדשים וכו').

קביעת גובה המס על פי ייעוד הנכס

בפרק זה תקראו על:
 • דירה יחידה והקריטריונים
 • משפרי דיור
 • קרקע שלא למטרת מגורים
 • מס רכישה בקניית משק חקלאי
 • מס רכישה לדירת נופש.
 • מס רכישה במסגרת פרויקט פינוי ובינוי.
 • רכישת‏ דירה‏ נוספת‏ הצמודה ‏‏לדירה‏ הנוכחית

דירה יחידה, הקריטריונים:

 • דירה המשמשת או המיועדת לשמש למגורים, והיא דירתו היחידה של הרוכש.
 • דירה יחידה שבנייתה נסתיימה ומתאימה כבר לשמש למגורים.
 • דירה יחידה שאינה ראויה למגורים, אולם הרוכש מתעתד, וניתן לשפץ אותה למגורים.
 • דירה יחידה שעדיין לא בנויה, אך המוכר מתחייב לסיים בנייתה עד תאריך מוגדר.
 • הדירה הנוספת מושכרת בשכירות מוגנת לפני 1/1/1997.
 • אם אתם רוכשים בו זמנית יותר מדירת מגורים אחת, ואין לכם דירה נוספת, תהיו‏ זכאים להטבת ‏"דירה יחידה" לגבי ‏דירה ‏אחת ‏מאלו ‏שרכשתם, ‏לפי ‏בחירתכם,‏ ובלבד ‏ודירה ‏זו ‏עונה ‏לשאר ‏התנאים.‏
 • אם ברשותכם שני דירות וברצונכם למכור את שניהם, ולרכוש תמורתם דירה אחת למגורים. הדירה "השלישית" תיחשב כדירה יחידה אם יתקיימו התנאים הבאים:
 1. הדירה הראשונה נמכרה בפטור ממס שבח.
 2. בתוך 12 חודשים ממכירת הדירה הראשונה, נמכרה גם הדירה השנייה בפטור ממס שבח (במילים פשוטות: הדירות לא הושבחו בתוספת בנייה או היתרי בנייה וכדו').
 3. שווי שני הדירות יחד היה פחות מ-2,020,000 ש"ח.
 4. בשנה שלפני מכירת הדירה השנייה או בשנה שלאחר מכירתה, רכשתם את הדירה השלישית, במחיר של יותר מ-75% מהשווי של שתי הדירות הקודמות יחד. (לדוגמה: אם שני הדירות יחד נמכרו ב-2 מיליון ₪, הדירה השלישית צריכה לעלות לפחות 1.5 מיליון ₪.)
מס רכישה למשפרי דיור:
משפר דיור לעניין החוק, פירושו שאתם קונים את הדירה החדשה שלכם, ורק לאחר מכן מוכרים את הדירה הקודמת – ולמעשה בזמן הרכישה יש דירה נוספת בבעלותכם. החוק מאפשר לכם למכור את הדירה הראשונה עד 18 חודשים מעת רכישת הדירה השנייה.
אם הדירה הנרכשת כעת היא דירה מקבלן, צריך הרוכש למכור את דירתו הראשונה תוך 12 חודשים מהמועד בו נמסרה החזקה בפועל.
אם לבסוף לא תמכרו את דירתכם הנוספת, בטווח הזמנים הנ"ל, יהא עליכם להוסיף ולשלם את ההפרש במס רכישה לפי חישוב של דירה נוספת, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה. אם בחרתם לשפר דיור ‏באמצעות‏ רכישת‏ דירה‏ נוספת‏ הצמודה ‏‏לדירה‏ הקיימת, פריצת‏ הקיר ‏המשותף‏ וחיבורם של ‏שני הדירות‏ לשימוש ‏כדירת ‏מגורים ‏אחת‏, גם מקרה זה ייחשב כדירה יחידה לצורך חישוב המס.‏ רוכש הדירה, בן/בת הזוג שגר/ה עמו וילדיו (שאינם נשואים) עד גיל 18, נחשבים לעניין זה כרוכש יחיד.
גובה מס הרכישה בדירה יחידה:
הנתונים נכונים לשנת 2019, אך הם מתעדכנים, כאמור, לפי המדד ב-16.01 כל שנה.
מדרגה ראשונה – על שווי הדירה עד 1,696,750 ש"ח לא ישולם מס רכישה.
מדרגה שנייה – על חלק השווי שבין 1,696,750 ש"ח ל-2,012,560 ש"ח ישולם מס בשיעור של 3.5%.
מדרגה שלישית – על חלק השווי שבין 2,012,560 ש"ח ל-5,192,150 ש"ח ישולם מס של 5%.
מדרגה רביעית – על חלק השווי שבין 5,192,150 ש"ח ל-17,307,170 ש"ח ישולם 8% מס.
מדרגה חמישית – על החלק שמעל 17,307,170 ש"ח ישולם 10%.

דירה שאינה יחידה

אם ברשותכם דירה המשמשת למגורים, אך אינה עונה על הקריטריונים הנ"ל, לא תיהנו מהטבת "דירת מגורים יחידה" ויהיה עליכם לשלם מס רכישה כפי המובא להלן. (נכון ל-2019):
• על חלק השווי שעד סכום 5,194,225 ש"ח ישולם מס בשיעור של 8%.
• על חלק השווי העולה על 5,194,225 ש"ח ישולם מס של 10%.

מס רכישה בקניית משק חקלאי

על חלק המגרש שישמש אתכם למגורים, תשלמו מס על פי כללי החיוב לדירת מגורים, כפי שפורטו לעיל.

לגבי יתרת השטח נקבעו שתי המדרגות הבאות:
• על חלק המגרש ששוויו עד 428,255 ש"ח: תשלמו מס בשיעור של 0.5%.
• על חלק המגרש ששוויו מעל 428,255 ש"ח: תשלמו מס בשיעור של 5%.

קרקע שלא למטרת מגורים

מס רכישה על קרקע שאינה מיועדת למגורים, עומד על 6% מתוך סכום הרכישה.
אך אם רכשתם מגרש אשר נכון ליום הרכישה, קיימת עליו תכנית בנייה תקפה המתירה בנייה של דירת מגורים אחת לפחות תוך שנתיים ממועד הרכישה – מס הרכישה יעמוד על 5% בלבד. וזאת בתנאי שמס הרכישה לא נתבע על ידכם בתור הוצאה מוכרת במס הכנסה.

מס רכישה לדירת נופש

לכאורה, דירת נופש משמשת למגורים. אבל, בפועל, היא במקרים רבים מושכרת לתקופות קצרות ולכן היא מהווה פעילות עסקית, בדומה לבית מלון.
ומכיוון שכך, הרי שמי שמחזיק “דירת נופש” ורוכש לעצמו “דירת מגורים” ייחשב כרוכש “דירה יחידה” (אם אין לו דירות מגורים נוספות). ישנם מקרים בהם רשות המס כן מכירה בדירת נופש כדירת מגורים, אך כדי שהיא אכן תעמוד בהגדרה זו עליה להיות בבעלות מלאה ובשימוש מלא של הקונה, וכן ששימוש הקונה בדירה אינו מוגבל בזמן. ישנם פרמטרים נוספים, בהחלט שווה בדיקה.

פינוי ובינוי

דירת מגורים אותה מקבל הדייר מהיזם במתחם פינוי בינוי או מחוצה לו, בתמורה לדירתו הישנה במתחם – פטורה ממס רכישה.

הטבות לקבוצות אוכלוסייה שונות .

בפרק זה תקראו על:

 • הטבות במס רכישה לנכים
 • בן/ת זוג של נכה
 • חיילים ונפגעי פעולות איבה
 • הטבות במס רכישה לעולה חדש
 • תושב חוזר.
 • תושב חוץ.

נכים

נכים הרוכשים דירה יחידה ששוויה עד 2,500,000, זכאים לפטור ממס על מדרגת התשלום הראשונה ולמס מופחת של 0.5% על שאר הסכום

מי זכאי?:
 • נכה בעל דרגת נכות רפואית לצמיתות בשיעור של ‎100%, או נכות של ‎90% בשל צבירת נכויות באיברים שונים;
 • נכה שנקבעה לו דרגת אי כושר להשתכר בשיעור של ‎75% לפחות, לצמיתות;
 • נכה בעל דרגת נכות לצמיתות של ‎50% לפחות, שהוא קטוע איבר או משותק;
 • נכה עקב תאונת דרכים, שנקבעה לו בעטיה דרגת נכות לצמיתות של ‎50% לפחות;
 • נכה על-פי חוק הנכים או חוק נכי המלחמה בנאצים, שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות של ‎19% לפחות;
 • נכה על-פי חוק נכי רדיפות הנאצים, בעל ‎50% נכות לפחות לצמיתות.
 •  נפגע פעולות איבה (על-פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה), שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות של ‎19% לפחות;
בני זוג שרוכשים דירה למגוריהם, ורק אחד מהם נכה, זכאים שניהם למס מופחת.
בני משפחות שכולות 
יתומי צה”ל עד גיל 40 שהוכרו כיתומים לפני הגיעם לגיל 21, אלמנות, אלמנים והורים של חיילים שנספו במערכה, הרוכשים דירה למגוריהם (לא להשקעה). וכן שאיריו של נפגע, הזכאים לקצבה, יחויבו במס רכישה בשיעור של 0.5% בלבד.
לידיעתכם:
 • ניתן לממש הנחה זו פעמיים בלבד.
 • זכאי להטבת מס, שרוכש קרקע לבנייה זכאי להנחה בתשלום מס רכישה מופחת בשיעור 0.5% לגבי חלק המגרש שיבנה עליו דירה למגורים, בכפוף לכך שהדירה תיבנה תוך שנתיים מיום הרכישה.

עולה חדש ותושב חוזר

קבוצה נוספת שמקבלת הקלה בתשלום מס רכישה היא: תושבים חוזרים ועולים – בעל אשרה או תעודת עולה (לפי חוק השבות) ובעל אשרה או רישיון לישיבת ארעי מסוג א' ‎1 (לפי תקנות הכניסה לישראל).
עולה זכאי למס רכישה מופחת בשיעור של ‎0.5% עד לתקרה של 1,788,285 ₪ (נכון ל-2019),  מעל סכום התקרה ישולם מס בשיעור ‎5%.
הזכאות ניתנת בשני מקרים: 1. ברכישת דירה או קרקע להקמת דירה שתשמש למגוריו; 2. ברכישת בית עסק או קרקע להקמת בית עסק שהעולה עצמו ו/או קרובו יעבדו בו.הקלה זו ניתנת לעולה בתנאי שהדירה נרכשה תוך ‎7 שנים מיום עלייתו לישראל, או שנה לפני עלייתו. זכויות אלה אינן ניתנות להארכה.
תקופת שירות חובה בצה"ל אינה נלקחת בחשבון במניין שבע השנים.
בני זוג שרוכשים דירה, ורק אחד מהם עולה חדש, זכאים שניהם להקלה במס. ואם רכשו את הדירה קודם נישואיהם, יקבלו את ההקלה בתנאי שנישאו תוך שנה מיום הרכישה.בכל המקרים הנ"ל התנאי למס המופחת הוא כי הדירה תשמש למגוריו של הרוכש.
טיפ לעולה: לפעמים עדיף לשלם מס רכישה מלא על הדירה הראשונה ולשמור את ההטבה הגדולה לרכישת דירה מרווחת יותר בטווח של עד 7 שנים מיום העלייה.
 • הטבה זו ניתן לממש פעם אחת בלבד.

 

תושב חוץ

תושב חוץ אינו נהנה מהמדרגות המופחתות של מס רכישה לדירה יחידה (גם אם זו דירה ראשונה/יחידה עבורו בישראל, וגם אם אין לו דירה כלשהי בעולם).
האבחנה בין תושב חוץ לתושב ישראל, היא לעתים לא ברורה, ולכן נקבעו ההגדרות הבאות:
הגדרה מהותית: מרכז החיים של הרוכש הוא בישראל (נבחנים מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים, החברתיים וכו’).
הגדרה כמותית: אם הרוכש שהה לפחות 183 ימים בישראל באותה שנת מס יש ‘חזקה’ שהוא “תושב ישראל” באותה שנת מס.
מאחר והקריטריונים דלעיל הם לא ‘שחור או לבן’, יש לא מעט פסקי דין המפרשים אותם ומורים לרשויות המס כיצד נכון לסווג את שאלת התושבות.

מס רכישה בקבלת מתנה/ירושה, דירה בשותפות, קבוצת רכישה ועוד

בפרק זה תקראו על:
 • רוכש דירה במסגרת קבוצת רכישה
 • רכישת או הרחבת הדירה בפרויקט תמ"א
 • "דיני בני זוג לענייני מס רכישה"
 • העברת נכס בין בני זוג בהליך גירושין
 • דירת מגורים ב: מתנה, ירושה, שותפות
 • מס רכישה בעסקת חליפין של דירת מגורים

דירה במסגרת קבוצת רכישה

במסגרת קניית דירה באמצעות קבוצת רכישה, התהליך הוא – התארגנות כקבוצה לרכישת קרקע, ולאחר מכן התקשרות משותפת עם חברת בנייה. הדבר יצר וויכוח בין רשות המיסים למארגני קבוצות הרכישה, האם מתייחסים לקבוצה כרוכשת קרקע או כחברת בנייה שמוכרת דירות בנויות ומוכנות למגורים.
במקרים שהגיעו לבית המשפט נפסק כי יש לבחון את התכלית האמתית של העסק: האם אמנם מדובר על "שתי עסקאות נפרדות" (לרכישת קרקע + עסקה למתן שירותי בנייה) כפי שקבוצות הרכישה מתיימרת להציג אותן, או שלמעשה ובמהות מדובר על“ עסקה מלאכותית אחת" שנועדה לטשטש את טיב ההתקשרות (עסקה לרכישת דירת מגורים מוגמרת).
בסופו של דבר, ההחלטות בעניין זה הם אינדיבידואליות, כל מקרה נבדק לגופו, ברוח הדברים הנ"ל
.
מה הדין כאשר לא הושלמה הבנייה או שהרוכש לא קיבל את דירתו?
רוכש של דירת מגורים שרכש בעבר דירת מגורים אחרת במסגרת קבוצת רכישה, והדירה שרכש בקבוצת הרכישה הייתה דירתו היחידה, עשוי להיחשב כבעל דירה יחידה אם מתקיים לגביו אחד משני אלה:
 1. הדירה הנוספת נרכשה 6.5 שנים אחרי רכישת הדירה בקבוצת הרכישה, והחזקה בדירה בקבוצת הרכישה טרם נמסרה בפועל לידי הרוכש.ה
 2. הדירה הנוכחית נרכשה 4 שנים אחרי רכישת הדירה בקבוצת הרכישה, ומתקיימים כל התנאים הבאים:
 • הדירה הנוכחית נרכשה אחרי ה-25.06.2018.
 • בנייתה של הדירה בקבוצת הרכישה טרם החלה (עבודות תשתית ועבודות להכשרת הקרקע לא ייחשבו כהתחלת בנייה), או שהבנייה החלה ורשות המסים שוכנעה כי חל עיכוב מהותי בהשלמתה.
 • העיכוב בהתחלת הבנייה או בהשלמתה חל בנסיבות שאינן בשליטתו של הרוכש ולא היו ידועות במועד רכישת הדירה בקבוצת הרכישה.
 • על הרוכש למכור את הדירה בקבוצת הרכישה בתוך 18 חודשים ממועד השלמת בנייתה.
 • הדירה הנוכחית שרכש היא דירתו היחידה מלבד הדירה בקבוצת הרכישה.

רכישת דירה או הרחבתה בפרויקט תמ"א

הדיירים הוותיקים שמקבלים דירה משובחת יותר, לא קנו דירה כך שאין כאן אלמנט של מס רכישה.
ואילו לגבי רוכשי הדירות החדשות, הרכישה נחשבת כדירה רגילה לכל דבר ועניין.

"דיני בני זוג לענייני מס רכישה"

בני זוג שלאחד מדובר ביד ראשונה ובשני ביד שנייה.
אם בני זוג רוכשים דירה כשלאחד יש דירה נוספת מלפני הנישואין ולשני לא, אזי, כל אחד מהם ישלם לפי מדרגות מס הרכישה המתאימות לו לפי שווי הדירה כולה, חלקי שניים.
מה קורה כשבן הזוג שיש לו דירה מעונין לשתף את בן הזוג השני בבעלות, או להעביר לו את הנכס במתנה?
העברת דירת מגורים בין בני זוג נשואים, המתגוררים יחד באותה דירה, במתנה (ללא תמורה) פטורה ממס רכישה.
בני זוג שאינם מתגוררים באותה דירה, 
והם מעוניינים לחלק ביניהם נכסים שלא בסיבת גירושין, ישלמו מס רכישה שליש כמו כל קרוב אחר.
העברת נכס בין בני זוג בהליך גירושין 
לא נחשבת עסקה במקרקעין ולכן אין עליה מס רכישה. עם זאת, חשוב להקפיד שבהסכם הגירושין יהיה סעיף שמאפשר זאת.
הקפנו כאן רק חלק מהמקרים. וכפי שראיתם – הפרטים הם רבים ולכן בכל נושא המיסוי ובעיקר בנושא בני זוג, כדאי להיוועץ עם יועץ מס או עורך דין מומחה בדיני מקרקעין

דירת מגורים במתנה

יחיד המקבל דירת מגורים מקרובו במתנה (הלוואי עלינו…) ישלם מס רכישה – ‎שליש ממס רכישה רגיל. "קרוב" לעניין זה: הורה, צאצא (נכד, נין) בן זוג של הצאצא, אח ואחות. בן זוג, לרבות מי שהיה בן זוג במשך ששה חדשים שקדמו למכירת זכות במקרקעין.

כאשר מועברת במתנה לקרוב חלק מדירה, מקבל המתנה ישלם שליש מהמס על החלק היחסי שקיבל מן הקרוב.
שווי דירת המגורים במקרה זה, נקבע לפי שוויה בשוק החופשי באותו אזור. המעורבים רשאים לערוך שומה עצמית ולהצהיר בהתאם. מנהל מיסוי מקרקעין יאשר את השומה העצמית אם יעריך ששווי הדירה סביר.
שימו לב: בעת העברת דירה במתנה וקבלת הטבה בתשלום מס רכישה, קיימת תקופה של 4 שנים בהן מקבל המתנה לא יכול למכור את הדירה.

דירה בירושה

הטבת "דירת מגורים יחידה" תינתן גם לרוכש שיש לו דירה קודמת שקיבל בירושה, ובלבד שחלקו בה הוא פחות ממחצית.

 

דירה בשותפות

ברכישת חלק יחסי מדירה משלמים מס על אותו חלק באופן יחסי.
דוגמה: ברכישת 25% מדירה, סכום מס הרכישה שנקבע עבור הדירה השלמה יוכפל ב-25%.

רכישת חלק נוסף בדירה

מצב הפוך: דירה שיש לכם בה שותפות, ואתם מעוניינים להגדיל את חלקכם על ידי רכישת חלק נוסף בדירה או את כולה.
במידה ‏ולרוכש ‏אין ‏דירת ‏מגורים‏ אחרת ‏יראו ‏את‏ החלקים ‏הנרכשים ‏כ"דירה‏ יחידה" ‏אשר ‏תהנה ‏מההטבות המוקנות לה.

מס רכישה בעסקת חליפין של דירת מגורים

ברכישת הזכות החלופית תינתן הקלה במס הרכישה כך שעד לגובה שווי הדירה הנמכרת (בחליפין) ישולם מס רכישה בגובה של ‎50% בלבד ממס הרכישה.

 

פרטים נוספים במס רכישה.

בפרק זה תקראו על:
 • יום הרכישה לגבי תשלום מס רכישה
 • מס רכישה במקרה של ביטול עסקה
 • השגה על גובה השומה
 • תיקון השומה
 • החזרי מס

יום הרכישה

יום הרכישה הוא יום ההתקשרות בין הצדדים, כלומר יום החתימה על זיכרון דברים או יום התשלום הראשון, או תאריך החתימה על חוזה הרכישה. הקודם מביניהם.

וודאו שעורך הדין שלכם הגיש את ההצהרה כדין ודאג שהמס ישולם בזמן.

כאשר קונים דירה יד שנייה יש לשים לב שלא רובץ שעבוד של מסים על הדירה.

מס רכישה במקרה של ביטול עסקה

במקרה שהצדדים לעסקה החליטו לבטלה עליהם להגיש הודעה על ביטול העסקה למנהל מס שבח.
במידה והמנהל שוכנע שאמנם עסקינן בביטול עסקה אמתי, אזי יבטל השומות שערך, ויחזיר לנישומים את מלוא תשלומי המס ששולמו במסגרת העסקה.
שיקולים נוספים יעמדו בבסיס ההחלטה של המנהל לבטל או לא לבטל את השומות, השיקולים הם, בין היתר:

 • פרק הזמן שחלף מעשיית העסקה וביטולה.
 • עילת ביטול העסקה.
 • האם החזקה כבר נמסרה לקונה.
 • האם העברת הזכויות נרשמה בטאבו.
 • תשלום פיצוי מוסכם במסגרת הביטול.
 • יחסים מיוחדים בין הצדדים.

השגה על גובה השומה

חוק מיסוי מקרקעין קובע שמוכר/רוכש אשר קיבל הודעת שומה, אשר הוא חולק על נתוניה, רשאי להגיש למנהל השגה בתוך 30 יום מהיום שנמסרה לו הודעת השומה. כמו כן, חובה לציין את סכום המס אשר אינו שנוי במחלוקת. ודרך חישובו (ויש לשלמו, או להעמיד ערבות בנקאית בגינו).
מנהל מיסוי מקרקעין יזמין את מגיש ההשגה לדיון במשרדי מיסוי מקרקעין וישיב בכתב בדבר החלטתו באופן מנומק עד 12 חודשים מהמועד שבו הוגשה ההשגה.

 

תיקון השומה

בתוך 4 שנים ניתן להגיש בקשה לתיקון שומה, בהתקיים אחד משלושת המקרים שלהלן:

 • נתגלו עובדות חדשות אשר לא היו ידועות למנהל בזמן עשיית השומה ואשר עשויות לשנות את סכום החיוב במס.
 • נמסרה הצהרה שהינה בלתי נכונה, או אשר היה בה כדי לשנות את סכום המס.
 • נתגלתה טעות כל שהיא, המשפיעה על סכום חיוב המס.
בקשה לתיקון של שומה יכולה להיעשות ביוזמתכם או לחילופין ביוזמת מנהל מיסוי מקרקעין.

החזרי מס רכישה

רשות המסים מפעילה יישום, המאפשר למי שביצעו בעבר עסקת נדל"ן, לבדוק האם קיימת יתרת זכות לטובתם, בגין תשלום עודף של מס רכישה, ששילמו.
באופן כללי ניתן לומר כי באמצעות תכנון מס נכון, ניתן לחסוך באופן חוקי, סכומי כסף גבוהים מאוד במס הרכישה.
מכיוון שמדובר בסוגיות מורכבות ובתקנות מס מקצועיות, מומלץ להיוועץ בנושא עם עורך דין מנוסה המתמחה בתחום, או אף להפקיד בידיו את העבודה.

כיצד מבצעים את ההצהרה והתשלום בפועל

לרשותכם קישור לסימולטור שבאתר הממשלתי של רשות המסים.
בעזרת הסימולטור תוכלו לבצע חישוב ולדעת מהו סכום מס רכישה הצפוי לכם במסגרת עסקת קניית נדל”ן.
בכל מקרה של פרשנות שונה או חישוב שונה, המס הקובע הוא זה שנקבע וחושב על ידי רשויות המס בפועל.

הצהרה ודיווח

לפי חוק מיסוי מקרקעין, מחויב כל רוכש של זכות במקרקעין להגיש למיסוי מקרקעין הצהרה בדבר הרכישה. על הרוכש זכות במקרקעין להגיש למנהל מיסוי מקרקעין, בתוך 30 יום מיום עסקת הרכישה, הצהרה הכוללת, בין היתר: פרטי העסקה והזכות הנרכשת, סך התמורה המשולמת לפי החוזה, אופן חישובו סכום המס וזכאות לפטור מס רכישה (אם יש). לאחר ביצוע הדיווח יקבל הרוכש ממיסוי מקרקעין:

 • הודעה על קליטת ההצהרה במיסוי מקרקעין.
 • שובר לתשלום מס רכישה לפי השומה העצמית אותה הגיש הרוכש.
מועד תשלום המס הוא: 60 יום מיום העסקה.

הגענו לקופה, איך משלמים?

אפשר לשלם את מס הרכישה בשובר בבנקים או דרך האינטרנט באתר מס הכנסה. בכרטיס אשראי סכום התשלום מוגבל ל-15,000 ₪, ובלאומי קארד ל-25,000 ש"ח. כל איחור בתשלום מחייב תשלומי הצמדה, ריבית (‎4%) וקנס.

דחיית תשלום או חלוקה לתשלומים

מנהל מיסי מקרקעין רשאי לדחות את מועד תשלום מס הרכישה, במלואו או בחלקו, לפי שיקול דעתו. בגין תקופת הדחייה ישולמו הפרשי הצמדה למדד וריבית. על מנת לקבל דחייה בתשלום המס או חלוקה לתשלומים, יש לפנות למיסוי מקרקעין. יש לשים לב כי אישור מס הרכישה לצורך רישום העברת הזכויות בטאבו יינתן רק לאחר תשלום מלוא הסכום של המס.
כפי שכבר אמרנו בתחילת המאמר, חשוב לנו להבהיר, כי לא מדובר בייעוץ משפטי או מקצועי כלשהו. כמו כן, החוקים והכללים הינם דומיננטיים ומשתנים לעתים קרובות, לקבלת מידע מלא ועדכני התייעצו כבר עכשיו עם המומחים שלנו
אלי שאנן מתווך משרד תיווך
אלי שאנן
מנהל ומייסד משרד תיווך אונו נדל"ן

מנהל מקצועי פורום תיווך באתר

שמי אלי שאנן, אני הבעלים והמייסד של משרד התיווך, המתמחה כבר שנים בליווי מוכרים וקונים באחת העסקאות החשובות בחייהם – מכירה ורכישה של נכסים למגורים ולהשקעה. למידע נוסף על משרד התיווך לחצו כאן

שאלות גולשים מהפורום בנושא מס רכישה

דמי תיווך קבועים או ניתנים לגמישות המתווך?

מתווך 2% מס רכישה 8% עו"ד עבורי 2% עו"ד של הקבלן 5800 כולל מע"מ רישום בטאבו והטלים 2500 והרשימה ארוכה.... שוקלת לקנות דירה קטנה בחו"ל במקום בארץ. *האם דמי התיווך יכולים להיקבע כ 1% למשל, ע"י המתווך?...

הודעות בפורום פורום - תיווך 17/10/2018
דמי תיווך קבועים או ניתנים לגמישות המתווך?

מתווך 2% מס רכישה 8% עו"ד עבורי 2% עו"ד של הקבלן 5800 כולל מע"מ רישום בטאבו והטלים 2500 והרשימה ארוכה.... שוקלת לקנות דירה קטנה בחו"ל במקום בארץ. *האם דמי התיווך יכולים להיקבע כ 1% למשל, ע"י המתווך?...

הודעות בפורום פורום - תיווך 17/10/2018
דמי תיווך קבועים או ניתנים לגמישות המתווך?

מתווך 2% מס רכישה 8% עו"ד עבורי 2% עו"ד של הקבלן 5800 כולל מע"מ רישום בטאבו והטלים 2500 והרשימה ארוכה.... שוקלת לקנות דירה קטנה בחו"ל במקום בארץ. *האם דמי התיווך יכולים להיקבע כ 1% למשל, ע"י המתווך?...

הודעות בפורום פורום - תיווך 17/10/2018
דמי תיווך קבועים או ניתנים לגמישות המתווך?

מתווך 2% מס רכישה 8% עו"ד עבורי 2% עו"ד של הקבלן 5800 כולל מע"מ רישום בטאבו והטלים 2500 והרשימה ארוכה.... שוקלת לקנות דירה קטנה בחו"ל במקום בארץ. *האם דמי התיווך יכולים להיקבע כ 1% למשל, ע"י המתווך?...

הודעות בפורום פורום - תיווך 17/10/2018
דמי תיווך קבועים או ניתנים לגמישות המתווך?

מתווך 2% מס רכישה 8% עו"ד עבורי 2% עו"ד של הקבלן 5800 כולל מע"מ רישום בטאבו והטלים 2500 והרשימה ארוכה.... שוקלת לקנות דירה קטנה בחו"ל במקום בארץ. *האם דמי התיווך יכולים להיקבע כ 1% למשל, ע"י המתווך?...

הודעות בפורום פורום - תיווך 17/10/2018
דמי תיווך קבועים או ניתנים לגמישות המתווך?

מתווך 2% מס רכישה 8% עו"ד עבורי 2% עו"ד של הקבלן 5800 כולל מע"מ רישום בטאבו והטלים 2500 והרשימה ארוכה.... שוקלת לקנות דירה קטנה בחו"ל במקום בארץ. *האם דמי התיווך יכולים להיקבע כ 1% למשל, ע"י המתווך?...

הודעות בפורום פורום - תיווך 17/10/2018
שחרור מההתחייבות של דמי תיווך

שלום,   אני מחפש דירה לרכישה. לפני שנה המתווך הראה לי דירה מסוימת כאשר אני חתמתי לו על הטופס של דמי תיווך. עכשיו אני מעוניין לראות את הדירה שוב ואולי לקנות אותה. אך המתווך טוען שהדירה כבר...

הודעות בפורום פורום - תיווך 24/02/2021
התנהגות כוחנית של מתווך

שלום רב אבי, נשמח לדעתך כבעל ניסיון בתחום. בחיפושינו אחר דירה לרכישה באמצעות אתר מדלן, הגענו לדירה שאותה הראה לנו מתווך מסויים, שנשכר כנראה על ידי בעל הדירה. החלטנו לרכוש את הדירה ואז החלה...

הודעות בפורום פורום - תיווך 11/11/2020